Aanmelden voorstel bijzondere leerstoel vanwege Stichting Physica

Om het aandeel vrouwelijke leerstoelhouders in de natuurkunde in Nederland te bevorderen, stelt Stichting Physica maximaal 5 bijzondere leerstoelen in binnen de discipline natuurkunde waarop vrouwelijke natuurkundigen kunnen worden benoemd. Met dit formulier kunnen een leerstoel plus een kandidaat worden aangemeld.

Upload een motivatiebrief, waarin:

  • een korte beschrijving van de voorgestelde leerstoel, in het bijzonder het onderzoeksonderwerp en de onderwijsactiviteiten en het belang daarvan in het huidige tijdsgewricht;
  • een korte motivatie voor de kandidaat.

Upload het CV van de kandidaat.