Privacystatement

Stichting Physica verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat nodig is voor het uitvoeren van de taken van Stichting Physica zoals onder meer:
- de selectie in instelling van leerstoelen;
- het verstrekken van subsidies;
- het uitreiken van prijzen.