Ontstaan en geschiedenis van de Stichting

De Stichting Physica is opgericht op 24 december 1948.

Aanleiding voor de oprichting was de overdracht van de uitgave van een wetenschappelijk tijdschrift opgezet door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) aan een commerciële uitgever. Het betrof het tijdschrift PHYSICA dat de vereniging eerder zelf uitgaf. Ondanks de financiële opbrengsten zal dit in de naoorlogse jaren een zware belasting zijn geweest voor de vereniging. Het stichtingsbestuur kwam er al gauw achter dat het uitgeven van tijdschriften een gespecialiseerde ‘bedrijfstak’ is. In 1948 droeg de NNV dan ook haar rechten in het tijdschrift PHYSICA over aan wetenschappelijke uitgeverij Elsevier. Tegenover het verwerven van de exclusieve rechten voor het gebruik van de naam PHYSICA voor een aantal wetenschappelijke tijdschriften stond en staat een financiële vergoeding van Elsevier. Om deze inkomsten los te koppelen van de NNV werd de Stichting Physica opgericht.

In 1971 werden de statuten van de Stichting aangepast. Deze aangepaste statuten bevatten ook doelstelling en missie van de Stichting. Inmiddels heeft de Stichting vanuit de praktijk van de laatste jaren haar doelstellingen opnieuw verwoord en haar beleid (c.q. de afwezigheid daarvan) geformuleerd. De Stichting ontplooit weinig eigen activiteiten maar voert de bevordering van de natuurkunde grotendeels uit door sponsoring/subsidiëring. Van oudsher en op de eerste plaats subsidieert zij de NNV maar sinds enkele jaren ook andere relevante organisaties zonder winstoogmerk of personen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een onderzoek of activiteit aan een aantal globale criteria voldoen.

Vanaf 1988 stelt de Stichting bijzondere leerstoelen in voor hoogleraren aan Nederlandse universiteiten en ondersteunt zij deze. 

Sinds 1986 looft de Stichting jaarlijks de prestigieuze Physicaprijs uit. Ook hiervoor geldt een aantal criteria.