Uitgeven wetenschappelijke tijdschriften

Alleen grote spelers met een grote omzet aan artikelen kunnen overleven als uitgever van wetenschappelijke tijdschriften en kracht ontlenen aan hun omvang. Of dit argument ook in 1948 voor de Natuurkundige Vereniging een rol heeft gespeeld is niet bekend.

Ook nu nog zijn er wetenschappelijke verenigingen die zelf wetenschappelijke tijdschriften uitgeven, waaronder de American Physical Society. In het geval van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, heeft de Stichting Physica echter al in 1948 een overeenkomst getekend met Elsevier, toen nog de Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij voor het uitgeven van de PHYSICA-tijdschriften:

Deze tijdschriften genereren jaarlijks een royalty van ruim 135.000 euro ten bate van Stichting Physica. Deze inkomsten, die jaarlijks door Elsevier aan Stichting Physica worden overgemaakt, stellen Stichting Physica mede in staat de belangen van de natuurkunde in Nederland te bevorderen.