Doelstelling

Vanaf haar oprichting in 1948 had de Stichting Physica als doelstelling: het ondersteunen van de natuurkunde in Nederland in de breedste zin van het woord.

Op 1 februari 1971 zijn de statuten aangepast. Ondertekenaar namens de Stichting was de penningmeester, dr. A. Boumans, toenmalig directeur van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Volgens die aangepaste statuten stelt de Stichting Physica zich het volgende doel:

De bevordering van de natuurkunde door het instellen en beheren van fondsen ten behoeve van de uitgave en de verspreiding van wetenschappelijke tijdschriften en publicaties op fysisch en verwant gebied, alsook ten behoeve van andere uitingen van het wetenschappelijk natuurkundig leven.

Tot op heden is deze doelstelling statutair nooit aangepast. Daarom geeft de uit 1971 daterende statutaire doelstelling niet (direct) aan dat de Stichting Physica altijd een belangrijke sponsor van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) is geweest en dat nog steeds is. De Stichting ontplooit zelf weinig tot geen eigen activiteiten maar voert de bevordering van de natuurkunde grotendeels uit door sponsoring c.q. subsidiëring.

Door de praktijk van de afgelopen jaren heeft de Stichting haar doelstellingen inmiddels aangepast. Tegenwoordig luiden deze:

  • Het ondersteunen van de NNV in het uitvoeren van haar werk ten behoeve van de bevordering van de natuurkunde. In het verleden verstrekte de stichting doelsubsidies aan de NNV, bijvoorbeeld voor het organiseren van een wetenschappelijke vergadering. Dit beleid is verlaten en vervangen door het beschikbaar stellen van een grote subsidie, waaraan de NNV zelf invulling kan geven, mits deze invulling is gericht op het bevorderen van de natuurkunde.
  • Het subsidiëren van activiteiten die het bevorderen van de natuurkunde dienen. Hiertoe ondersteunt de Stichting:  

- activiteiten op scholen;
- competities zoals de Natuurkunde Olympiade;
- wetenschappelijke workshops, bijeenkomsten, symposia en congressen;
- productie van boeken over natuurkunde, gericht op een breder publiek.

  • Het instellen en ondersteunen van leerstoelen voor hoogleraren aan Nederlandse Universiteiten.
  • Het toekennen, samen met de NNV van de Physicaprijs aan een uitmuntend natuurkundige.

Naast de NNV komen ook relevante organisaties zonder winstoogmerk in aanmerking voor een bijdrage vanuit de fondsen van de Stichting. Dat wil zeggen: grote of kleine non-profit organisaties en bij uitzondering personen die de beoefening van de natuurkunde ondersteunen en via een verkregen subsidie bijdragen aan het uitvoeren van de doelstellingen van de Stichting.