Physicaleerstoelen

Met de leerstoelen die de Stichting Physica instelt wil zij nieuwe gebieden binnen de natuurkunde en binnen het uitstralingsgebied van de natuurkunde tot ontwikkeling brengen. Uitgangspunt is dat genoemde leerstoelen bij voldoende succes worden opgenomen in het reguliere portfolio van de universiteiten. Deze bijzondere leerstoelen bestaan bij voorkeur niet langer dan vijf jaar, tenzij er een goede reden is voor een eenmalige verlenging en de betreffende universiteit deze ten volle ondersteunt. Dit beleid wijkt dus af van dat van vele stichtingen, die juist een leerstoel onderhouden om een bepaald aspect van het vak aan een universiteit te kunnen onderwijzen en daarvan de continuïteit te garanderen.

Het benoemingsbeleid is betrekkelijk ad hoc. In het AB van de Stichting zijn vele universiteiten en stromingen binnen de natuurkunde vertegenwoordigd. Naar aanleiding van interne discussies en op grond van suggesties van buitenaf bepaalt het AB wat goede onderwerpen voor de stoel zijn, wie een goede kandidaat is en aan welke universiteit de leerstoel kan worden ingesteld. Vervolgens zoekt de voorzitter van de Stichting contact met betreffende universiteit met het voorstel de leerstoel volgens de vigerende procedures binnen de instelling op te zetten en de kandidaat te benoemen. Hiertoe wordt een curatorium van de leerstoel ingesteld waarin zowel de betreffende universiteit als de Stichting vertegenwoordigd zijn. De Stichting betaalt nooit een salaris aan de benoemde hoogleraar. In sommige gevallen kan de Stichting wel via de betreffende universiteit een onkostenvergoeding ter beschikking stellen.

De Stichting stelde de volgende leerstoelen in:

 • Experimentele hoge-energiefysica, dr. W. Hoogland, UvA per 01-06-1988
 • Theoretische plasmafysica, dr. ir. J.P. Goedbloed, VUA per 01-10-1988
 • Magnetische structuren, dr. U. Enz, UT per 01-05-1989
 • Fysica in hoge magneetvelden, dr. P. Wyder, KUN per 01-03-1990
 • Fysica van de gecondenseerde materie, dr. A. van Veen, RUG per 01-10-1990
 • Computational Physics, dr. H.W.M. Hoeijmakers, TUE per 01-12-1991
 • Optica van kwantumstructuren, dr. G.W. ’t Hooft, UL per 01-07-1996
 • Fysica van kristallijnen grenslagen, dr. H.W.M. Salemink, TUD per 01-07-1996
 • Fysica van de toegepaste optica, in het bijzonder biologische systemen, dr. G.J. Brakenhof, UvA per 01-11-1998
 • Complexe vloeistoffen, dr. D. Bonn, UvA per 01-03-2003
 • Medical ultrasound diagnosis and therapy, dr. ir. N. de Jong, UT per 01-03-2003
 • Computational statistical physics of (bio)polymers, dr. G.T. Barkema, UL per 01-03-2006 (verlengd tot 1-3-2016)
 • Moleculaire laboratorium astrofysica, dr. H.V.J. Linnartz, VUA per 01-06-2008
 • Action spectroscopy, dr J. Oomens, UvA per 01-07-2009, verlengd per 01-07-2014
 • Biofysica van complexe cellulaire systemen, dr. M.H.P. Kole, UU per 01-05-2014
 • Sustainable Energy Technology, dr. B. van der Zwaan, UvA per 01-05-2014
 • Theoretical particle physics and cosmology, dr. C. van den Broeck, RUG per 01-11-2017


Nieuw in te stellen genderleerstoelen

Het bestuur van Stichting Physica heeft besloten om naast bovenstaande leerstoelen maximaal 5 bijzondere leerstoelen in te stellen in de discipline natuurkunde waarop vrouwelijke natuurkundigen kunnen worden benoemd. Voordrachten voor deze genderleerstoelen kunnen worden ingediend tot en met 15 april 2020. Kijk hier voor meer informatie.