Stichting Physica heeft een Code Goed Bestuur die wordt gehanteerd bij het handelen van het bestuur. De code is hier in te zien.