Profiel en Taken van de Voorzitter van de Stichting Physica(2024)

 1. Voorzitter van het bestuur van de Stichting Physica. Lid van het Dagelijks Bestuur van de stichting. Voorzitter van de halfjaarlijkse vergaderingen van het Algemene Bestuur.
 2. Hart voor de doelstelling en de werkwijze van de stichting Physica. Onderschrijving van de Code Goed Bestuur van de stichting.
 3. Affiniteit en bekendheid met de natuurkundegemeenschap in Nederland en met de rol van natuurkunde en natuurkundigen in onze maatschappij. Een goed persoonlijk netwerk in de natuurkunde in Nederland en/of de bereidheid om dat netwerk op te bouwen. Actieve rol bij het werven van nieuwe bestuursleden.
  4.
  Actieve rol bij het uitdragen en actualiseren van de doelstellingen, werkwijze en promotie van de stichting.
  5.
  Behartiging van de lopende zaken van de stichting in samenwerking met de andere leden van het Dagelijks Bestuur. Het betreft hier vooral acties uit de bestuursvergaderingen en het nemen van beslissingen over binnengekomen kleinere verzoeken tot subsidie. Hierbij wordt het bestuur ondersteund, op dit moment vanuit het bureau van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV). Die ondersteuning betreft het voorbereiden en opvolgen van acties uit de bestuursvergaderingen, de verslaglegging (het jaarverslag, financieel en over activiteiten), het bijhouden van de website en beheren van het algemene e-mailadres van Stichting Physica.
  6.
  De voorzitter van Stichting Physica kiest samen met een eerdere laureaat en met de voorzitter van de NNV de laureaat van de jaarlijkse Physicaprijs uit de binnengekomen voordrachten. De voorzitter reikt deze prijs uit op het jaarlijkse FYSICA evenement van de NNV.
  7.
  Vertegenwoordigen van de Stichting Physica bij voorkomende externe contacten en
  Affiniteit en bekendheid met de natuurkundegemeenschap in Nederland en met de rol van natuurkunde en natuurkundigen in onze maatschappij. Een goed persoonlijk netwerk in de natuurkunde in Nederland en/of de bereidheid om dat netwerk op te bouwen. Actieve rol bij het werven van nieuwe bestuursleden.
 4. Actieve rol bij het uitdragen en actualiseren van de doelstellingen, werkwijze en promotie van de stichting.
 5. Behartiging van de lopende zaken van de stichting in samenwerking met de andere leden van het Dagelijks Bestuur. Het betreft hier vooral acties uit de bestuursvergaderingen en het nemen van beslissingen over binnengekomen kleinere verzoeken tot subsidie. Hierbij wordt het bestuur ondersteund, op dit moment vanuit het bureau van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV). Die ondersteuning betreft het voorbereiden en opvolgen van acties uit de bestuursvergaderingen, de verslaglegging (het jaarverslag, financieel en over activiteiten), het bijhouden van de website en beheren van het algemene e-mailadres van Stichting Physica.
 6. De voorzitter van Stichting Physica kiest samen met een eerdere laureaat en met de voorzitter van de NNV de laureaat van de jaarlijkse Physicaprijs uit de binnengekomen voordrachten. De voorzitter reikt deze prijs uit op het jaarlijkse FYSICA evenement van de NNV.
 7. Vertegenwoordigen van de Stichting Physica bij voorkomende externe contacten en evenementen.

De tijdsbesteding buiten de vergaderingen en evenementen is beperkt (een uur per week). De bestuursvergaderingen zijn twee maal per jaar en zijn ‘s avonds. De functie is onbezoldigd.

We willen de procedure voor een nieuwe voorzitter in het najaar van 2024 afronden. Wanneer je zelf kandidaat wilt zijn, of wanneer je onze aandacht wilt vestigen op een kandidaat, dan vernemen we dat daarom graag zo snel mogelijk en uiterlijk op 1 oktober 2024. Je kunt ons bereiken via info@physica.nl.